Training Preventief Stressmanagement
Training Preventief Stressmanagement


Stress is de
meest voorkomende beroepsziekte in Nederland. Maar liefst één miljoen werknemers lopen het risico op een burn-out of andere werkgerelateerde psychische aandoeningen.

Het ziet er niet naar uit dat de maatschappij en de werkomgeving op korte termijn gaan veranderen.
Maar ik kan je wel ondersteunen in hoe je het beste om kunt gaan met de toegenomen stress.
Daarvoor is deze training ontwikkeld.Het programma
In 6 stappen naar een lager stressgerelateerd ziekteverzuim binnen je bedrijf:

De start
Stress scan
Door de bedrijfsscan krijgen we inzicht in stress binnen jouw organisatie. Na de intake kunnen we bepalen wat de oorzaken van stress op de werkvloer zijn. Ook inventariseren we de risico's van het profiel van iedere medewerker. Zo bepalen we waar de overmatige stress zit in de organisatie om dit door middel van 6 stappen te reduceren.

Stap 1
Kennissessie
Ik start met kennissessies (van maximaal 20 personen) om de medewerkers op een inspirerende en interactieve manier bewust te maken van de oorzaken en gevolgen van stress. Met deze kennissessies verzamel ik informatie die ik in de volgende stappen van de training gebruik om gericht te trainen.

Stap 2
Grip op werkstress
In deze module ga ik dieper in op het verschil tussen gezonde en ongezonde stress en de effecten daarvan op het lichaam. Medewerkers leren stresssignalen bij zichzelf en anderen te herkennen en worden zich bewust van de korte- en lange termijnrisico's. Ook leren zij oorzaken herkennen om stress sneller aan te pakken, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven.

Stap 3
Veranderingen en overtuigingen in gedrag
Bij stap 3 ga ik in op het effect van persoonlijke eigenschappen en overtuigingen op gedrag en stress. Ik leer medewerkers op een gezonde en assertieve manier grenzen te voelen en bewaken. Ook maak ik een start met het veranderen van ineffectief gedrag, zodat medewerkers ook op de lange termijn gezond blijven.

Stap 4
Effectiever werken met stress
In deze stap leer ik de medewerkers wat een gezonde balans is en waarom dit zo belangrijk is. Verder laat ik zien hoe zij structureel een gezond energieniveau kunnen realiseren en wat het belang hierin is van autonomie, authenticiteit en energiegevers en - vreters. Ook kijk ik praktisch met de medewerkers naar effectief werken door het maken van de juiste keuzes.

Stap 5
Stresshantering in de praktijk
Medewerkers ontdekken hier waar zijn of haar intrinsieke motivatie ligt en het belang daarvan. Verder leer ik iedereen om praktischer met stress om te gaan en maken we tot slot een persoonlijk actieplan. Op deze manier komen we tot een structureel gezonde balans en duurzame inzetbaarheid.

Stap 6
Stressmanagement voor de manager
Ook aan de manager is gedacht. In deze module geef ik tools om op een effectieve manier stress in de organisatie en het team terug te dringen. Dit door de inzet van de juiste leiderschapsstijl, het elimineren van belangrijke stressoren, het herkennen van stresssignalen, stress écht bespreekbaar te maken en de juiste interventie in te zetten.

Ik train medewerkers naar een verhoogde weerbaarheid tegen stress en laat ook de positieve kanten van stress zien, zoals bijvoorbeeld een betere prestatie. Ze krijgen inzicht in (hun eigen) manier van omgang met stress. Daarnaast geef ik inzicht in persoonlijkheidskenmerken die risico's op een burn-out hebben en hoe je hier mee om kunt gaan. De trainingen worden afgesloten met een concreet actieplan om niet alleen beter en effectiever te werken, maar ook met voldoening en plezier.To Mind You kenmerkt zich door de manier van begeleiden en trainen, onder andere door aandachtsoefeningen  en een actieve stijl die zich gedeeltelijk in de buitenlucht afspeelt. Zo zorg ik dat de training niet alleen helder overkomt maar ook verankerd wordt in gedrag. Alleen door ander gedrag creëer je duurzaam betere omgang met stress en vitale medewerkers met plezier in het werk.
Een mooi gevolg hiervan is dat de verzuimkosten minder worden.                    
     


Powered by webXpress